I existentialistisk filosofi anses ångest inför tillvaron vara en naturlig del av den mänskliga existensen. Den existentiella ångesten är inte någon förstärkt rädsla utan själva ovisshetens grundkänsla, som finns inneboende i levandet, i att finnas till, vara, vad som  på engelska kallas Being. (psykologguiden.se).